Księgowość Przemyśl

E-mail: info@firmarachunkowa.com.pl
Tel. +48 601 723 420
pn-pt 10-16

Trwa nabór na szkolenie i egzamin w gr.I dozór i eksploatacja (uprawnienia energetyczne)

slider-fr

Oferta

Świadczymy usługi w zakresie: 

 • prowadzenia podatkowych ksiąg przychodow i rozchodów,
 • ewidencji ryczałtu.
 • pełnej obsługi kadrowo-płacowej,
 • prowadzenia ksiag rachunkowych spółek i osób fizycznych,
 • prowadzenia księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

W ramach prowadzenia podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów lub ewidencji ryczałtu:

 • dokonujemy zapisów w PKP i R lub ewidencji ryczałtu,
 • prowadzimy ewidencje wyposażenia,
 • sporządzamy plan amortyzacji środków trwałych oraz prowadzimy ewidencje środków trwałych a także  wartości niematerialnych i prawnych,,
 • ustalamy wysokość  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzimy ewidencje VAT,
 • sporządzamy miesięczne i roczne deklaracje podatkowe,
 • przygotowujemy dowody wpłat  lub przelewy na poszczególne podatki.

W ramach obsługi kadrowo-płacowej wykonujemy:

 • sporządzamy umowy o pracę, zlecenia, dzieła – na podstawie uzyskanych informacji,
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilnoprawnych,
 • prowadzimy  dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS),
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika,
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją,
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i  niepłatnych),  
 • prowadzimy ewidencje świadczeń z ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego,
 • sporządzamy dokumentacje obrachunkowe do list płac (deklaracje na potrzeby ZUS, deklaracje dla potrzeb urzędów skarbowych: PIT 4,PIT 8A),
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40,
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i  zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie),

Prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont i  jego wdrożenie,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych oraz  przekazywanie ich do US,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych GUS,
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych,
 • sporządzanie zeznań rocznych na podstawie danych wynikających z wpisów do księgi,
 • zamknięcie roku obrachunkowego jednostki pod kątem podatkowym i rachunkowym wraz ze sporządzeniem bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej,
 • sporządzanie przelewów  dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.

 Prowadzenie księgowości wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych obejmuje:

 • opracowanie zasad polityki rachunkowości,
 • opracowanie zakładowego planu kont,
 • dokonywanie zapisów w ewidencji syntetycznej i analitycznej (łącznie z dekretowaniem dokumentów),
 • naliczanie czynszów i funduszu remontowego,
 • rozliczanie tzw. mediów (woda, co),
 • sporządzanie, według wzorów określonych przepisami, deklaracji podatkowych  oraz  przekazywanie ich do US,
 • zamknięcie roku obrachunkowego wraz ze sporządzeniem bilansu z załącznikami,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • monitoring należności i zobowiązań.
Close Menu

Obowiązek informacyjny RODO. Z dniem 25 maja 2018 r. ma zastosowanie "Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)" - tzw. RODO. Zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności w której zawarty jest sposób przetwarzania przez nas danych osobowych, Państwa uprawnieniach i plikach Cookies na naszej stronie. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close